Menu Close

อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่

อุณหภูมิกับการเลี้ยงไก่

อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่

อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่ ตารางตัวบ่งชี้ อุณหภูมิ ที่เหมาะ สมสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อ

     อุณหภูมิ กับ การเลี้ยงไก่ ไก่เนื้อเป็นไก่ที่ผลิตเนื้อจำนวนมาก เนื้อไก่นุ่มเหมาะสำหรับการเตรียมอาหารมื้อใหญ่รวมทั้งโภชนาการที่เหมาะสม เมื่อเลี้ยงไก่จำเป็นต้องดูแลไม่เพียง แต่ให้นกกินอาหารอย่างถูกต้อง แต่ยังเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีขนาดเล็กด้วย ลักษณะสำคัญของ microclimate คืออุณหภูมิที่สิ่งมีชีวิตถูกเก็บไว้ ด้านล่างนี้คุณสามารถดูตารางอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่เนื้อ

 
Chickatron 20

 

อุณหภูมิ มีผลต่อ การเลี้ยงไก่ เนื้อ อย่างไร?

     ลูกไก่ แรกเกิดควรได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอตั้งแต่วันที่ 1 ของชีวิตของมันเอง ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอจะเปลี่ยน  ปัจจัยภายนอกให้กลายเป็นภัยคุกคาม ความร้อนเพียงเล็กน้อยสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคและความตายได้ การพึ่งพาความร้อนยังคงมีอยู่แม้ในไก่โต

 

การทำฟาร์มในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ การใช้ตู้อบและเครื่องฟักไข่ช่วยให้คุณข้ามการวางไข่ได้ นอกจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกไก่ไว้ข้างแม่อีกต่อไป

MASTER CF 75

      จุดประสงค์หลักในการเลี้ยงไก่เนื้อคือเพื่อให้ได้เนื้อ ชาวนาจำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับสิ่งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ไข่ของชั้นต่างๆจะถูกฟักตัวจากนั้นไก่ที่เกิดจะถูกเลี้ยงในโรงเลี้ยง การพัฒนาของไก่เนื้อและภูมิคุ้มกันของพวกมันขึ้นอยู่กับปากน้ำในเล้าไก่ ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเงื่อนไขของสัตว์ปีกนั่นคืออุณหภูมิในโรงเรือน

 

การอ่านค่าอุณหภูมิ ที่เหมาะสมในเล้าไก่

 

การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่เล็กและไก่โตจะแตกต่างกัน ด้านล่างนี้เป็นตารางที่มีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเจริญเติบโตของลูกไก่

 

แผนภูมิ อุณหภูมิที่ เหมาะสม สำหรับ ลูกไก่

การควบคุมความร้อน

    ในไก่แรกเกิดกลไกการควบคุมอุณหภูมิไม่ทำงานเนื่องจากร่างกายยังไม่พัฒนา มวลกล้ามเนื้อของพวกเขายังน้อยเกินไปที่ร่างกายจะได้รับความร้อนเพียงพอเมื่อเคลื่อนไหว ดังนั้นในการควบคุมความร้อนในเล้าไก่จึงใช้เครื่องทำความร้อนใต้พื้นในครัวเรือนหรือหลอดอินฟราเรด

 
Chickatron 20 

เป็นการดีที่สุดที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยพ่อแม่พันธุ์ brooder คือ กล่องซึ่งสามารถปรับสภาพอากาศและระดับแสงได้ คุณต้องตรวจสอบระดับความชื้นด้วย น่าจะ 60-70 เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมเกี่ยวกับการระบายอากาศที่ใช้งานได้ของสุ่มไก่และให้แสงสว่างในระดับปกติ

 #อุณภูมิกับการเลี้ยงไก่

 

ตารางตัวบ่งชี้อุณหภูมิ ที่เหมาะ สมสำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อ

     ไก่เนื้อเป็นไก่ที่ผลิตเนื้อจำนวนมาก เนื้อไก่นุ่มเหมาะสำหรับการเตรียมอาหารมื้อใหญ่รวมทั้งโภชนาการที่เหมาะสม เมื่อเลี้ยงไก่จำเป็นต้องดูแลไม่เพียง แต่ให้นกกินอาหารอย่างถูกต้อง แต่ยังเกี่ยวกับสภาพอากาศที่มีขนาดเล็กด้วย ลักษณะสำคัญของ microclimate คืออุณหภูมิที่สิ่งมีชีวิตถูกเก็บไว้ ด้านล่างนี้คุณสามารถดูตารางอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่เนื้อ
Chickatron 20
 

อุณหภูมิมีผลต่อไก่เนื้ออย่างไร?

 
     ลูกไก่แรกเกิดควรได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอตั้งแต่วันที่ 1 ของชีวิตของมันเอง ระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอจะเปลี่ยนปัจจัยภายนอกให้กลายเป็นภัยคุกคาม ความร้อนเพียงเล็กน้อยสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคและความตายได้ การพึ่งพาความร้อนยังคงมีอยู่แม้ในไก่โต
การทำฟาร์มในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ การใช้ตู้อบและเครื่องฟักไข่ช่วยให้คุณข้ามการวางไข่ได้ นอกจากนี้คุณไม่จำเป็นต้องเลี้ยงลูกไก่ไว้ข้างแม่อีกต่อไป
 

MASTER CF 75

      จุดประสงค์หลักในการเลี้ยงไก่เนื้อคือเพื่อให้ได้เนื้อ ชาวนาจำเป็นต้องสร้างเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับสิ่งนี้ เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ไข่ของชั้นต่างๆจะถูกฟักตัวจากนั้นไก่ที่เกิดจะถูกเลี้ยงในโรงเลี้ยง การพัฒนาของไก่เนื้อและภูมิคุ้มกันของพวกมันขึ้นอยู่กับปากน้ำในเล้าไก่ ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเงื่อนไขของสัตว์ปีกนั่นคืออุณหภูมิในโรงเรือน
 
การอ่านค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมในเล้าไก่
 
การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับไก่เล็กและไก่โตจะแตกต่างกัน ด้านล่างนี้เป็นตารางที่มีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการเจริญเติบโตของลูกไก่
 
แผนภูมิอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับลูกไก่

การควบคุมความร้อน

    ในไก่แรกเกิดกลไกการควบคุมอุณหภูมิไม่ทำงานเนื่องจากร่างกายยังไม่พัฒนา มวลกล้ามเนื้อของพวกเขายังน้อยเกินไปที่ร่างกายจะได้รับความร้อนเพียงพอเมื่อเคลื่อนไหว 
Chickatron 20
 
ดังนั้นในการควบคุมความร้อนในเล้าไก่จึงใช้เครื่องทำความร้อนใต้พื้นในครัวเรือนหรือหลอดอินฟราเรด
เป็นการดีที่สุดที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยพ่อแม่พันธุ์ brooder คือกล่องซึ่งสามารถปรับสภาพอากาศและระดับแสงได้ คุณต้องตรวจสอบระดับความชื้นด้วย น่าจะ 60-70 เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมเกี่ยวกับการระบายอากาศที่ใช้งานได้ของสุ่มไก่และให้แสงสว่างในระดับปกติ
 HeaterMaster
Sianwaterflame

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

 

TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม

temp climate controller

Temp Climate Controller 

จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 

 
 

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

 
TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม
temp climate controller
Temp Climate Controller 
จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 
 
 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
TEMP controller
error: Content is protected !!