Menu Close
SOLUTION FOR POULTRY

   SOLUTION FOR POULTRY

   SOLUTION FOR POULTRY

Heater Master Cf 75
 
       จากข้อมูลเครื่อง MASTER CF 75 HEATER เราก็จะพอทราบขั้นตอนการทำงานของเครื่องมาบ้างแล้ว ดังนั้นเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่อง MASTER CF 75 HEATER  ของเราสามารถนำมาช่วยงานในฟาร์มของคุณได้อย่างไรบ้าง และเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนเราขอพูดถึงการใช้งานในฟาร์มไก่ การใช้งาน MASTER CF 75 HEATER ในฟาร์มไก่ 
 
     สร้างความอบอุ่นให้ลูกไก่  เราจำเป็นต้องให้ความอบอุ่นสำหรับลูกไก่ ในช่วงแรกเกิด เจ้าเครื่อง MASTER CF 75 HEATER ของเราสามารถตอบโจทย์ ข้อนี้ได้ด้วยคุณสมบัติ และฟังชั่นที่ครบครันมารวมกันไว้ในเครื่องเดียว  เพื่อเป็นอีกทางเลือกช่วยคุณในการจัดการบริหารฟาร์มที่ดีและมีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์มให้แข็งแรง MASTER CF 75 HEATER ของเรายังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
 
       จากข้อมูลเครื่อง MASTER CF 75 HEATER เราก็จะพอทราบขั้นตอนการทำงานของเครื่องมาบ้างแล้ว ดังนั้นเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่อง MASTER CF 75 HEATER  ของเราสามารถนำมาช่วยงานในฟาร์มของคุณได้อย่างไรบ้าง และเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบไหนเราขอพูดถึงการใช้งานในฟาร์มไก่ การใช้งาน MASTER CF 75 HEATER ในฟาร์มไก่ 
 
        สร้างความอบอุ่นให้ลูกไก่  เราจำเป็นต้องให้ความอบอุ่นสำหรับลูกไก่ ในช่วงแรกเกิด เจ้าเครื่อง MASTER CF 75 HEATER  ของเราสามารถตอบโจทย์ ข้อนี้ได้ด้วยคุณสมบัติ และฟังชั่นที่ครบครันมารวมกันไว้ในเครื่องเดียว  เพื่อเป็นอีกทางเลือกช่วยคุณในการจัดการบริหารฟาร์มที่ดีและมีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพสัตว์เลี้ยงในฟาร์มให้แข็งแรง MASTER CF 75 HEATER ของเรายังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
 

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

SOLUTION FOR POULTRY 
 

TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม

temp climate controller

Temp Climate Controller 

จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 

 
 

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

 
TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม
temp climate controller
Temp Climate Controller 
จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 
 
 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
heater Master Cf 75

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!