Menu Close

เครื่องทำความร้อนอากาศแบบใช้แก๊ส

Heater CF 75

Master Heater CF 75 SPARK.

เครื่องทำความร้อนอากาศแบบใช้แก๊ส

ถูกออกแบบมาสำหรับในร่มและกลางแจ้ง CF 75 ติดตั้งง่าย และการมีเชื้อเพลิงราคาถูกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อน เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ต้องการการไหลเวียนของอากาศสูง เช่น โรงเรือนหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โกดัง โรงงาน ฯลฯ สามารถทำงานร่วมกับหัวเผาน้ำมันมาตรฐาน หัวเตาแก๊ส LPG หรือแก๊สธรรมชาติ
.
คุณสมบัติ .   Heater CF 75
.
✅ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง
✅สามารถวางบนพื้นหรือแขวนจากเพดานได้
✅ห้องเผาไหม้เหล็กชุบสังกะสี
✅การจุดระเบิดด้วยประกายไฟคู่ที่เชื่อถือได้
✅เตาก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ LP
✅เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง
✅มอเตอร์แบบปิดเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
✅ตัวเหล็กชุบสังกะสี

 
 

Master Heater CF 75 SPARK.

เครื่องทำความร้อนอากาศแบบใช้แก๊ส

ถูกออกแบบมาสำหรับในร่มและกลางแจ้ง CF 75 ติดตั้งง่าย และการมีเชื้อเพลิงราคาถูกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อน เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ต้องการการไหลเวียนของอากาศสูง เช่น โรงเรือนหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โกดัง โรงงาน ฯลฯ สามารถทำงานร่วมกับหัวเผาน้ำมันมาตรฐาน หัวเตาแก๊ส LPG หรือแก๊สธรรมชาติ
.
คุณสมบัติ .   Heater CF 75
.
✅ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง
✅สามารถวางบนพื้นหรือแขวนจากเพดานได้
✅ห้องเผาไหม้เหล็กชุบสังกะสี
✅การจุดระเบิดด้วยประกายไฟคู่ที่เชื่อถือได้
✅เตาก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ LP
✅เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง
✅มอเตอร์แบบปิดเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
✅ตัวเหล็กชุบสังกะสี

 

 

Master Heater CF 75 SPARK.

เครื่องทำความร้อนอากาศแบบใช้แก๊ส

ถูกออกแบบมาสำหรับในร่มและกลางแจ้ง CF 75 ติดตั้งง่าย และการมีเชื้อเพลิงราคาถูกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความร้อน เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ต้องการการไหลเวียนของอากาศสูง เช่น โรงเรือนหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โกดัง โรงงาน ฯลฯ สามารถทำงานร่วมกับหัวเผาน้ำมันมาตรฐาน หัวเตาแก๊ส LPG หรือแก๊สธรรมชาติ
.
คุณสมบัติ .   Heater CF 75
.
✅ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้ง
✅สามารถวางบนพื้นหรือแขวนจากเพดานได้
✅ห้องเผาไหม้เหล็กชุบสังกะสี
✅การจุดระเบิดด้วยประกายไฟคู่ที่เชื่อถือได้
✅เตาก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซ LP
✅เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง
✅มอเตอร์แบบปิดเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
✅ตัวเหล็กชุบสังกะสี
 
 
กกลูกไก่

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!