Menu Close

อุณภูมิ การกกลูกไก่ ควรเป็นเท่าไหร่

อุณภูมิ การกกลูกไก่

อุณภูมิ การกกลูกไก่ ควรเป็นเท่าไหร่

โดยปกติ ร่างกายแม่ไก่จะมีอุณหภูมิ ประมาณ 40.6 – 41.7 องศาเซลเซียส ส่วนลูกไก่นั้นจะมีอุณหภูมิร่างการประมาณ 39.7 องศาเซลเซียส ลูกไก่เมื่อโตขึ้นจะต่อยๆปรับตัวและอุณหภูมิร่างกายจะค่อยๆสูงขึ้นจนเป็นช่วงปกติสำหรับแม่ไก่

 

ดังนั้นช่วงที่ลูกไก่ฟักออกมาจากเปลือกเราจึงต้องดูแลเป็นอย่างดี มีบางตำราบอกว่าช่วง 

กกลูกไก่ สองอาทิตย์แรกสำคัญมาก เนื่องจากจะส่งผลไปตลอดทั้งชีวิตแม่ไก่เลยทีเดียว
ปกตินั้น อุณหภูมิวงกก จะแบ่งคราวๆเป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

 
อุณภูมิกับการเลี้ยงไก่ สำคัญแค่ไหน

สัปดาห์แรก

ควรกกที่อุณหภูมิ 32-34 องศาเซลเซียส*

สัปดาห์ที่สอง

ควรกกที่อุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียส*

 

และลดอุณหภูมิลงจนเทียบเคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม *อุณหภูมิอันนี้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น อาจพิจารณาปรับให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และสุขภาพลูกไก่ เป็นหลัก

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านต้องสังเกตุตัวลูกไก่เป็นหลักว่า มีอาการอย่างไร การกระจายตัวในวงกก หากลูกไก่ร้อนเกิน อาการเช่น ยืนอ้าปาก กางปีก วิ่ง/ยืนห่างจากไฟกก เป็นต้น อาจต้องปรับระยะห่างไฟกกเพิ่มขึ้น หรือลดไฟกก หรือปรับอุณหภูมิลดลง ให้ลูกไก่อยู่กระจายตัวสม่ำเสมอในวงกก และร่าเริงตอบสนองสิ่งเร้า เช่น เสียงตบมือ เป็นต้น

 

Chickatron 20

 

กรณีลูกไก่หนาว ท่านจะเห็นว่า ลูกไก่เกาะตัวกันเป็นก้อน สุมทับกันเพื่อให้อุ่นขึ้น ท่านต้องพิจารณาปรับระดับไฟกก / เพิ่มความอบอุ่น 
เมืองนอกมีบางคนจับขาลูกไก่มาไว้ตรงคอหรือใบหน้าเพื่อวัดอุณหภูมิแบบคร่าวๆ เพราะถ้าขาลูกไก่เย็นเกินไปแปลว่า ร่างกายลูกไก่ยิ่งหนาว ลูกไก่จะต้องเผาผลาญอาหารมาเพิ่มความร้อนให้ร่างกายอบอุ่น ทำให้ลูกไก่โตช้า หรือสุมกันเหยียบกัน อาจตายได้

 

ปกติแล้วนั้น ลูกไก่ที่แข็งแรง ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส เมื่อหายใจผ่านจมูกปกติ จะสูญเสียน้ำ 1-2 กรัมในช่วง 24 ชม.แรกและในถุงไข่แดงในช่องท้องลูกไก่จะมีความชื้นที่รองรับโดยไม่ทำให้ลูกไก่ขาดน้ำ*

 

*ที่มา Cobb-vantress
แต่หากลูกไก่ร้อนเกิน จนอ้าปากหอบจะสูญเสียน้ำ 5-10 กรัมในวันแรก อาการที่สังเกตุได้คือ ขาลูกไก่หนังติดกระดูกและเห็นร่องชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากรณีกกลูกไก่ที่ 28 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 5 วัน พบว่าลูกไก่หนาวและส่งผลกระทบด้านลบในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาการ และ การเจริญเติบโต
นอกจากอุณภูมิ แล้ว ความชื้นในอากาศ ความสะอาดของภาชนะให้อาหารและสิ่งปูรองพื้นก้อต้องให้ความสำคัญ อย่าลืม ให้อาหารน้อยๆแต่บ่อยครั้ง ขอใหทุกท่านโชคดีและสุขภาพแข็งแรง  แล้วพบกันใหม่

Chickatron 20

อุณภูมิการกกลูกไก่ ควรเป็นเท่าไหร่

โดยปกติ ร่างกายแม่ไก่จะมีอุณหภูมิ ประมาณ 40.6 – 41.7 องศาเซลเซียส ส่วนลูกไก่นั้นจะมีอุณหภูมิร่างการประมาณ 39.7 องศาเซลเซียส ลูกไก่เมื่อโตขึ้นจะต่อยๆปรับตัวและอุณหภูมิร่างกายจะค่อยๆสูงขึ้นจนเป็นช่วงปกติสำหรับแม่ไก่
 
ดังนั้นช่วงที่ลูกไก่ฟักออกมาจากเปลือกเราจึงต้องดูแลเป็นอย่างดี มีบางตำราบอกว่าช่วงกกลูกไก่สองอาทิตย์แรกสำคัญมาก เนื่องจากจะส่งผลไปตลอดทั้งชีวิตแม่ไก่เลยทีเดียว
ปกตินั้น อุณหภูมิวงกก จะแบ่งคราวๆเป็นรายสัปดาห์ ดังนี้
 
อุณภูมิกับการเลี้ยงไก่ สำคัญแค่ไหน
สัปดาห์แรก
ควรกกที่อุณหภูมิ 32-34 องศาเซลเซียส*
สัปดาห์ที่สอง
ควรกกที่อุณหภูมิ 30-32 องศาเซลเซียส*
 
และลดอุณหภูมิลงจนเทียบเคียงกับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม
*อุณหภูมิอันนี้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น อาจพิจารณาปรับให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และสุขภาพลูกไก่ เป็นหลัก
 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ท่านต้องสังเกตุตัวลูกไก่เป็นหลักว่า มีอาการอย่างไร การกระจายตัวในวงกก หากลูกไก่ร้อนเกิน อาการเช่น ยืนอ้าปาก กางปีก วิ่ง/ยืนห่างจากไฟกก เป็นต้น อาจต้องปรับระยะห่างไฟกกเพิ่มขึ้น หรือลดไฟกก หรือปรับอุณหภูมิลดลง ให้ลูกไก่อยู่กระจายตัวสม่ำเสมอในวงกก และร่าเริงตอบสนองสิ่งเร้า เช่น เสียงตบมือ เป็นต้น
Chickatron 20
 
กรณีลูกไก่หนาว ท่านจะเห็นว่า ลูกไก่เกาะตัวกันเป็นก้อน สุมทับกันเพื่อให้อุ่นขึ้น ท่านต้องพิจารณาปรับระดับไฟกก/ เพิ่มความอบอุ่น 
เมืองนอกมีบางคนจับขาลูกไก่มาไว้ตรงคอหรือใบหน้าเพื่อวัดอุณหภูมิแบบคร่าวๆ เพราะถ้าขาลูกไก่เย็นเกินไปแปลว่า ร่างกายลูกไก่ยิ่งหนาว ลูกไก่จะต้องเผาผลาญอาหารมาเพิ่มความร้อนให้ร่างกายอบอุ่น ทำให้ลูกไก่โตช้า หรือสุมกันเหยียบกัน อาจตายได้
ปกติแล้วนั้น ลูกไก่ที่แข็งแรง ที่อุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส เมื่อหายใจผ่านจมูกปกติ จะสูญเสียน้ำ 1-2 กรัมในช่วง 24 ชม.แรกและในถุงไข่แดงในช่องท้องลูกไก่จะมีความชื้นที่รองรับโดยไม่ทำให้ลูกไก่ขาดน้ำ*
 
*ที่มา Cobb-vantress
แต่หากลูกไก่ร้อนเกิน จนอ้าปากหอบจะสูญเสียน้ำ 5-10 กรัมในวันแรก อาการที่สังเกตุได้คือ ขาลูกไก่หนังติดกระดูกและเห็นร่องชัดเจน
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ากรณีกกลูกไก่ที่ 28 องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน 5 วัน พบว่าลูกไก่หนาวและส่งผลกระทบด้านลบในระยะยาว ได้แก่ การพัฒนาการ และ การเจริญเติบโต
นอกจากอุณภูมิ แล้ว ความชื้นในอากาศ ความสะอาดของภาชนะให้อาหารและสิ่งปูรองพื้นก้อต้องให้ความสำคัญ อย่าลืม ให้อาหารน้อยๆแต่บ่อยครั้ง ขอใหทุกท่านโชคดีและสุขภาพแข็งแรง  แล้วพบกันใหม่
Chickatron 20
 
กกลูกไก่

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

 

TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม

 

Temp Climate Controller 

จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 

 
 

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

 
TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม
temp climate controller
Temp Climate Controller 
จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 
 
 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!