Menu Close

ระบบ ควบคุม สภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

กกลูกไก่

ระบบ ควบคุม สภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ชุดควบคุม อุณหภูมิ โรงเรือน

         ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด  (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น 

 

อีกทั้งยังสามารถ  ปรับแต่ง  โหมดการทำงาน
ของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ  ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

          หลักการทำงานของ Temp climate Controller หรือ ชุดควบคุมอุณหภูมิ นั้นมีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต ( Input ) เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้วก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต ( Output ) เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป

 

MASTER CF 75 Master Heater

ฟีเจอร์หลัก

» ออกแบบมาสำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้ง
» สามารถวางบนพื้นหรือแขวนจากเพดาน
» ห้องเผาไหม้เหล็กชุบสังกะสี
» ระบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟคู่
» หัวเตาก๊าซธรรมชาติหรือแก๊ส LP
» เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง
» ตัวควบคุมอุณหภูมิความร้อนสูงเกินไป
» มอเตอร์แบบปิดเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
» โครงเหล็กกัลวาไนซ์
_______________________________
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
_______________________________
+66-349-89701,702,703,704
+66-989-701-4
Sales@waterflame.co.th

 ระบบ ควบคุม สภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

#MasterHeaterCF75 #Master #Heater #CF75 

 
ระบบ ควบคุม สภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ชุดควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน
 
ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น 
 
อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงาน
ของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
หลักการทำงานของ Temp climate Controller หรือ ชุดควบคุมอุณหภูมิ นั้นมีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต ( Input ) เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้วก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต ( Output ) เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป
 
MASTER CF 75 Master Heater
ฟีเจอร์หลัก
» ออกแบบมาสำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้ง
» สามารถวางบนพื้นหรือแขวนจากเพดาน
» ห้องเผาไหม้เหล็กชุบสังกะสี
» ระบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟคู่
» หัวเตาก๊าซธรรมชาติหรือแก๊ส LP
» เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง
» ตัวควบคุมอุณหภูมิความร้อนสูงเกินไป
» มอเตอร์แบบปิดเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
» โครงเหล็กกัลวาไนซ์
______________________
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
______________________
+66-349-89701,702,703,704
+66-989-701-4
Sales@waterflame.co.th
 
#MasterHeaterCF75 #Master #Heater #CF75 #เครื่องทำความร้อน #อุณหภูมิ #ฟาร์มไก่ #ฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #Tempclimatecontroller #temp #tempcontroller

ระบบ ควบคุม สภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

ชุดควบคุมอุณหภูมิโรงเรือน

ชุดอุปกรณ์สำหรับควบคุมสภาพอากาศ ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (Evaporative Greenhouse) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้น 
 
อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงาน
ของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยง และมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลักการทำงานของ Temp climate Controller หรือ ชุดควบคุมอุณหภูมิ นั้นมีหลักการทำงานเบื้องต้น คือ การวัดค่าสัญญาณอินพุต ( Input ) เข้ามา จากนั้นจึงทำการเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วประมวลผลในส่วนของ Processing เมื่อได้ค่าแล้วก็ส่งไปยังส่วนของเอาท์พุต ( Output ) เพื่อที่จะส่งต่อไปยังอุปกรณ์ควบคุมที่มีขนาดใหญ่ต่อไป
 
MASTER CF 75 Master Heater
ฟีเจอร์หลัก
» ออกแบบมาสำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้ง
» สามารถวางบนพื้นหรือแขวนจากเพดาน
» ห้องเผาไหม้เหล็กชุบสังกะสี
» ระบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟคู่
» หัวเตาก๊าซธรรมชาติหรือแก๊ส LP
» เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง
» ตัวควบคุมอุณหภูมิความร้อนสูงเกินไป
» มอเตอร์แบบปิดเพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
» โครงเหล็กกัลวาไนซ์
_____________________
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
_____________________
+66-349-89701,702,703,704
+66-989-701-4
Sales@waterflame.co.th
 
#MasterHeaterCF75 #Master #Heater #CF75 #เครื่องทำความร้อน #อุณหภูมิ #ฟาร์มไก่ #ฟาร์ม #เลี้ยงไก่ #Tempclimatecontroller #temp #tempcontroller
 

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!