Menu Close

ปัญหา ลูกไก่ราคาแพง

ปัญหา ” ลูกไก่ราคาแพง “

ปัญหา ” ลูกไก่ราคาแพง “

ในสภาวะที่ผู้เลี้ยงไก่เนื้อประสบปัญหาในขณะนี้ คือ การแบกรับ ต้นทุนการผลิต
ทั้งค่าอาหารสัตว์ ค่าไฟ ค่าแรงงาน ค่าแกลบ ที่สําคัญ คือ “ค่าลูกไก่” ที่มีราคาแพงขึ้นมากๆ ในทางกลับกันผลผลิตที่ได้จากการ เลี้ยงมีราคาไม่สมดุลกับต้นทุน

 

 ทําให้ผู้เลี้ยงรายย่อยที่ต้องซื้อลูกไก่จาก บริษัทผู้เล่นหลักมีราคาสูง บางครั้งต้องรอคิวการฟักเป็นเวลานาน ผู้เลี้ยงรายย่อยต้องหาทางออกที่ดีที่สุดในการลดค่าใช้จ่ายในฟาร์มของ ตนเองมาโดยตลอด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าแกลบ และค่ายาปฏิชีวนะ เป็นต้น เพื่อให้ฟาร์มอยู่ต่อไปได้

 

 นายกสมาคมผู้ลี้ยงไก่ไข่ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้(15 ก.พ. 2566) 4 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ,สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน  จำกัด และสหกรณ์ไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้ประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ปรับลดลง 20 สตางค์ เหลืออยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท สาเหตุหลักจากลูกไก่ไข่เข้าเลี้ยงยังราคาสูง เฉลี่ยตัวละ 27-30 บาท อีกทั้งจำนวนแม่ไก่ไข่ในระบบก็ไม่ลดลง ทำให้มีผลผลิตเพิ่ม ดังนั้นคงไม่มีทางที่ราคาไข่ไก่จะปรับขึ้น

 

“ปัญหาลูกไก่ราคาแพง และไข่ไก่ราคาตก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่บางรายอาจมีการผลิตลูกไก่เพิ่ม จากขายได้ราคาสูง แต่ถ้าลูกไก่ตัวละ 5 บาท คงไม่มีใครผลิตเพิ่ม การผลิตจะลดลงทันที ดังนั้นแนะนำให้กรมปศุสัตว์ ช่วยตรวจสอบผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 16 รายที่ได้รับโควตานำเข้า ว่ามีการผลิตลูกไก่มากเกินไปหรือไม่ หรือเป็นไปตามระเบียบที่ตกลงกันไว้หรือไม่  ทั้งนี้ระดับราคาลูกไก่ที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 5-10 บาทต่อตัว และผู้ประกอบการไม่ควรขายลูกไก่พ่วงบังคับขายอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร เพราะทำให้ต้นทุนสูง ขณะที่ผู้ประกอบการได้กำไรจากขายลูกไก่แล้ว ไม่ควรมาเอากำไรจากอาหารสัตว์อีก อีกด้านหนึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจผลิตลูกไก่ออกมามาก จนไม่สนใจราคาไข่ไก่ว่าจะตกต่ำอย่างไร”

ด้าน นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรื่องไก่ไข่ โดยมีการควบคุมจำนวนลูกไก่ที่ผลิต หลังจากนำเข้าแม่ไก่เข้ามาเลี้ยงแล้ว โดยจะพิจารณาจากใบเคลื่อนย้าย

 

ขณะที่แหล่งข่าวผู้ค้าไข่ไก่ เผยว่า ต้องปล่อยให้ราคาไข่ไก่เป็นไปตามกลไกตลาด ที่ผ่านมาแก้ปัญหาไม่จบ เพราะหากมีการแทรกแซงกลไกตลาด จะทำให้ให้เกิดดีมานด์เทียม พูดง่าย ๆ ฟาร์มไหนไปไม่ได้ก็ต้องหยุด ส่วนฟาร์มไหนไปได้ก็ไปต่อ ไข่เกิดมาจากฟาร์มทั้งนั้น ตอนนี้เหมือนเรือบรรทุกน้ำหนักเกิน  เจอคลื่นใหญ่ถ้าไม่ยอมทิ้งอะไรไปยังแบกน้ำหนักอยู่เจอคลื่นใหญ่ก็จมทั้งลำ และได้ระบุอีกว่า

 

 

 

ไข่100%……กำลังซื้อ100%…..พอดี

 

ไข่100%……กำลังซื้อ70%…….เหลือ

 

ไข่100%…..กำลังซื้อ120%……ขาด

 
แหล่งที่มาข้อมูล นิตยสาร สัตว์บก ฉบับ ๓๕๗ มกราคม ๒๕๖๖
ปัญหา ” ลูกไก่ราคาแพง “
 
ในสภาวะที่ผู้เลี้ยงไก่เนื้อประสบปัญหาในขณะนี้ คือ การแบกรับ ต้นทุนการผลิต
ทั้งค่าอาหารสัตว์ ค่าไฟ ค่าแรงงาน ค่าแกลบ ที่สําคัญ คือ “ค่าลูกไก่” ที่มีราคาแพงขึ้นมากๆ ในทางกลับกันผลผลิตที่ได้จากการ เลี้ยงมีราคาไม่สมดุลกับต้นทุน ทําให้ผู้เลี้ยงรายย่อยที่ต้องซื้อลูกไก่จาก บริษัทผู้เล่นหลักมีราคาสูง บางครั้งต้องรอคิวการฟักเป็นเวลานาน ผู้เลี้ยงรายย่อยต้องหาทางออกที่ดีที่สุดในการลดค่าใช้จ่ายในฟาร์มของ ตนเองมาโดยตลอด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าแกลบ และค่ายาปฏิชีวนะ เป็นต้น เพื่อให้ฟาร์มอยู่ต่อไปได้
แหล่งที่มาข้อมูล นิตยสาร สัตว์บก ฉบับ ๓๕๗ มกราคม ๒๕๖๖
นายกสมาคมผู้ลี้ยงไก่ไข่ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้(15 ก.พ. 2566) 4 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ,สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน  จำกัด และสหกรณ์ไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้ประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ปรับลดลง 20 สตางค์ เหลืออยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท สาเหตุหลักจากลูกไก่ไข่เข้าเลี้ยงยังราคาสูง เฉลี่ยตัวละ 27-30 บาท อีกทั้งจำนวนแม่ไก่ไข่ในระบบก็ไม่ลดลง ทำให้มีผลผลิตเพิ่ม ดังนั้นคงไม่มีทางที่ราคาไข่ไก่จะปรับขึ้น
 
“ปัญหาลูกไก่ราคาแพง และไข่ไก่ราคาตก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่บางรายอาจมีการผลิตลูกไก่เพิ่ม จากขายได้ราคาสูง แต่ถ้าลูกไก่ตัวละ 5 บาท คงไม่มีใครผลิตเพิ่ม การผลิตจะลดลงทันที ดังนั้นแนะนำให้กรมปศุสัตว์ ช่วยตรวจสอบผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 16 รายที่ได้รับโควตานำเข้า ว่ามีการผลิตลูกไก่มากเกินไปหรือไม่ หรือเป็นไปตามระเบียบที่ตกลงกันไว้หรือไม่  ทั้งนี้ระดับราคาลูกไก่ที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 5-10 บาทต่อตัว และผู้ประกอบการไม่ควรขายลูกไก่พ่วงบังคับขายอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร เพราะทำให้ต้นทุนสูง ขณะที่ผู้ประกอบการได้กำไรจากขายลูกไก่แล้ว ไม่ควรมาเอากำไรจากอาหารสัตว์อีก อีกด้านหนึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจผลิตลูกไก่ออกมามาก จนไม่สนใจราคาไข่ไก่ว่าจะตกต่ำอย่างไร
 
ด้าน นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรื่องไก่ไข่ โดยมีการควบคุมจำนวนลูกไก่ที่ผลิต หลังจากนำเข้าแม่ไก่เข้ามาเลี้ยงแล้ว โดยจะพิจารณาจากใบเคลื่อนย้าย
 
ขณะที่แหล่งข่าวผู้ค้าไข่ไก่ เผยว่า ต้องปล่อยให้ราคาไข่ไก่เป็นไปตามกลไกตลาด ที่ผ่านมาแก้ปัญหาไม่จบ เพราะหากมีการแทรกแซงกลไกตลาด จะทำให้ให้เกิดดีมานด์เทียม พูดง่าย ๆ ฟาร์มไหนไปไม่ได้ก็ต้องหยุด ส่วนฟาร์มไหนไปได้ก็ไปต่อ ไข่เกิดมาจากฟาร์มทั้งนั้น ตอนนี้เหมือนเรือบรรทุกน้ำหนักเกิน  เจอคลื่นใหญ่ถ้าไม่ยอมทิ้งอะไรไปยังแบกน้ำหนักอยู่เจอคลื่นใหญ่ก็จมทั้งลำ และได้ระบุอีกว่า
 
 
ไข่100%……กำลังซื้อ100%…..พอดี
 
ไข่100%……กำลังซื้อ70%…….เหลือ
 
ไข่100%…..กำลังซื้อ120%……ขาด

www.tempclimatecontroller.com
ปัญหา ” ลูกไก่ราคาแพง “
 
ในสภาวะที่ผู้เลี้ยงไก่เนื้อประสบปัญหาในขณะนี้ คือ การแบกรับ ต้นทุนการผลิต
ทั้งค่าอาหารสัตว์ ค่าไฟ ค่าแรงงาน ค่าแกลบ ที่สําคัญ คือ “ค่าลูกไก่” ที่มีราคาแพงขึ้นมากๆ ในทางกลับกันผลผลิตที่ได้จากการ เลี้ยงมีราคาไม่สมดุลกับต้นทุน ทําให้ผู้เลี้ยงรายย่อยที่ต้องซื้อลูกไก่จาก บริษัทผู้เล่นหลักมีราคาสูง บางครั้งต้องรอคิวการฟักเป็นเวลานาน ผู้เลี้ยงรายย่อยต้องหาทางออกที่ดีที่สุดในการลดค่าใช้จ่ายในฟาร์มของ ตนเองมาโดยตลอด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าอาหาร ค่าแกลบ และค่ายาปฏิชีวนะ เป็นต้น เพื่อให้ฟาร์มอยู่ต่อไปได้
 
นายกสมาคมผู้ลี้ยงไก่ไข่ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้(15 ก.พ. 2566) 4 สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด ,สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน  จำกัด และสหกรณ์ไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้ประกาศแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ปรับลดลง 20 สตางค์ เหลืออยู่ที่ฟองละ 3.20 บาท สาเหตุหลักจากลูกไก่ไข่เข้าเลี้ยงยังราคาสูง เฉลี่ยตัวละ 27-30 บาท อีกทั้งจำนวนแม่ไก่ไข่ในระบบก็ไม่ลดลง ทำให้มีผลผลิตเพิ่ม ดังนั้นคงไม่มีทางที่ราคาไข่ไก่จะปรับขึ้น
 
“ปัญหาลูกไก่ราคาแพง และไข่ไก่ราคาตก ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่บางรายอาจมีการผลิตลูกไก่เพิ่ม จากขายได้ราคาสูง แต่ถ้าลูกไก่ตัวละ 5 บาท คงไม่มีใครผลิตเพิ่ม การผลิตจะลดลงทันที ดังนั้นแนะนำให้กรมปศุสัตว์ ช่วยตรวจสอบผู้นำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ 16 รายที่ได้รับโควตานำเข้า ว่ามีการผลิตลูกไก่มากเกินไปหรือไม่ หรือเป็นไปตามระเบียบที่ตกลงกันไว้หรือไม่  ทั้งนี้ระดับราคาลูกไก่ที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 5-10 บาทต่อตัว และผู้ประกอบการไม่ควรขายลูกไก่พ่วงบังคับขายอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร เพราะทำให้ต้นทุนสูง ขณะที่ผู้ประกอบการได้กำไรจากขายลูกไก่แล้ว ไม่ควรมาเอากำไรจากอาหารสัตว์อีก อีกด้านหนึ่งทำให้เกิดแรงจูงใจผลิตลูกไก่ออกมามาก จนไม่สนใจราคาไข่ไก่ว่าจะตกต่ำอย่างไร”
 
 
 
ด้าน นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเรื่องไก่ไข่ โดยมีการควบคุมจำนวนลูกไก่ที่ผลิต หลังจากนำเข้าแม่ไก่เข้ามาเลี้ยงแล้ว โดยจะพิจารณาจากใบเคลื่อนย้าย
 
ขณะที่แหล่งข่าวผู้ค้าไข่ไก่ เผยว่า ต้องปล่อยให้ราคาไข่ไก่เป็นไปตามกลไกตลาด ที่ผ่านมาแก้ปัญหาไม่จบ เพราะหากมีการแทรกแซงกลไกตลาด จะทำให้ให้เกิดดีมานด์เทียม พูดง่าย ๆ ฟาร์มไหนไปไม่ได้ก็ต้องหยุด ส่วนฟาร์มไหนไปได้ก็ไปต่อ ไข่เกิดมาจากฟาร์มทั้งนั้น ตอนนี้เหมือนเรือบรรทุกน้ำหนักเกิน  เจอคลื่นใหญ่ถ้าไม่ยอมทิ้งอะไรไปยังแบกน้ำหนักอยู่เจอคลื่นใหญ่ก็จมทั้งลำ และได้ระบุอีกว่า
 
 
 
ไข่100%……กำลังซื้อ100%…..พอดี
 
ไข่100%……กำลังซื้อ70%…….เหลือ
 
ไข่100%…..กำลังซื้อ120%……ขาด
 
 
แหล่งที่มาข้อมูล นิตยสาร สัตว์บก ฉบับ ๓๕๗ มกราคม ๒๕๖๖


www.tempclimatecontroller.com
error: Content is protected !!