Menu Close

ซาอุดิอาระเบีย ไฟเขียวไทย ส่งออกไก่ ได้แล้วทุกชิ้นส่วน

ซาอุดิอาระเบีย ไฟเขียวไทย ส่งออกไก่ด้แล้วทุกชิ้นส่วน

ซาอุดิอาระเบีย ไฟเขียวไทย ” ส่งออกไก่ ” ได้แล้วทุกชิ้นส่วน

 

ข่าวดี อย.ซาอุดีอาระเบีย ไฟเขียว 11 โรงงานไก่ไทย สามารถ ส่งออกไก่ ไปซาอุดีอาระเบียได้แล้วทุกชิ้นส่วนเช่น ไก่แปรรูป ไก่สด ไก่ปรุงสุก ทุกด่านทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค.65 นี้

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
ขณะนี้องค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (SFDA) หรือ อย.ซาอุดีอาระเบีย ได้แก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์

 
อนุญาตให้โรงงานไก่ไทย 11 โรงงาน สามารถส่งออกไก่สด ไก่แปรรูป ไก่ปรุงสุก เข้าประเทศซาอุดีอาระเบียได้อย่างครบถ้วน

 

ทุกด่านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตนได้เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบีย เมื่อช่วงปลายเดือนส.ค.2565 และ ได้หารือกับดร.ฮีชาม บิน ซาอัด อัล จาดฮี ประธาน อย.ซาอุดิอาระเบีย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อติดขัดเรื่องการส่งออกชิ้นส่วนไก่จนได้ข้อสรุปและเป็นที่มาของการประกาศความชัดเจนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้

Chickatron 20

 

ก่อนหน้านี้ การผลักดันการส่งออกสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ไปซาอุดีอาระเบีย ในปี 2562 SFDA ได้เดินทางมาตรวจสถานประกอบการทั้งโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกของไทย 11 แห่ง
เพื่อดำเนินการเปิดตลาดด้านสุขอนามัยสำหรับการดำเนินการนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เรียกร้องให้ซาอุดีอาระเบียยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากไทยตั้งแต่ปี 2552

 

ต่อมาในปี 2563 ซาอุดีอาระเบียได้ให้การยอมรับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) เป็นหน่วยงานออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย (Certification Body)

 
ทำให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ไม่ใช่มุสลิมมีหน่วยงานที่สามารถออกเครื่องหมายฮาลาลสำหรับการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังซาอุดีอาระเบียได้

 

ขณะเดียวกัน ไทยยังได้ยื่นรายชื่อโรงงานชำแหละเนื้อไก่อีก 27 โรงงาน ให้เร่งรัดการตรวจโรงงาน ซึ่ง อย. ซาอุดีอาระเบียแจ้งว่าพร้อมที่จะมาตรวจสอบ ส่วนเรื่องเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ
เช่น เนื้อวัว เนื้อแพะ เป็นต้น ก็มีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้น โดยซาอุดีอาระเบียมีความต้องการนำเข้า โดยเฉพาะเนื้อที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และมีความปลอดภัย ขณะนี้
กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างกรมปศุสัตว์กับ อย.ซาอุดีอาระเบีย

 

“การปรับแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อย.ซาอุดีอาระเบียดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถส่งออกไก่ทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นไก่ทั้งตัว ไก่แปรรูป
ไก่ปรุงสุก ไปยังซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไก่ไทยไปยังซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น ทำรายได้เข้าประเทศมากขึ้น” นายจุรินทร์กล่าวส่ง  MASTER CF 75

ส่งออกไก่ไทย ไปซาอุ 2565
ชุดควบคุมสภาพอากาศในดรงเรือน
ผู้ผลิตชุดควบคุมอุณหภูมิ
 
 
ซาอุดิอาระเบีย ไฟเขียวไทย ” ส่งออกไก่ ” ได้แล้วทุกชิ้นส่วน
 
ข่าวดี อย.ซาอุดีอาระเบีย ไฟเขียว 11 โรงงานไก่ไทย สามารถ ส่งออกไก่ ไปซาอุดีอาระเบียได้แล้วทุกชิ้นส่วนเช่น ไก่แปรรูป ไก่สด ไก่ปรุงสุก ทุกด่านทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค. นี้
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
ขณะนี้องค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (SFDA) หรือ อย.ซาอุดีอาระเบีย ได้แก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์
อนุญาตให้โรงงานไก่ไทย 11 โรงงาน สามารถส่งออกไก่สด ไก่แปรรูป ไก่ปรุงสุก เข้าประเทศซาอุดีอาระเบียได้อย่างครบถ้วน
ทุกด่านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตนได้เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบีย เมื่อช่วงปลายเดือนส.ค.2565
 
และได้หารือกับดร.ฮีชาม บิน ซาอัด อัล จาดฮี ประธาน อย.ซาอุดิอาระเบีย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อติดขัดเรื่องการส่งออกชิ้นส่วนไก่จนได้ข้อสรุปและเป็นที่มาของการประกาศความชัดเจนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้
 
ก่อนหน้านี้ การผลักดันการส่งออกสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ไปซาอุดีอาระเบีย ในปี 2562 SFDA ได้เดินทางมาตรวจสถานประกอบการทั้งโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกของไทย 11 แห่ง
เพื่อดำเนินการเปิดตลาดด้านสุขอนามัยสำหรับการดำเนินการนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เรียกร้องให้ซาอุดีอาระเบียยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากไทยตั้งแต่ปี 2552

Chickatron 20

ต่อมาในปี 2563 ซาอุดีอาระเบียได้ให้การยอมรับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) เป็นหน่วยงานออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย (Certification Body)
ทำให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ไม่ใช่มุสลิมมีหน่วยงานที่สามารถออกเครื่องหมายฮาลาลสำหรับการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังซาอุดีอาระเบียได้
 
ขณะเดียวกัน ไทยยังได้ยื่นรายชื่อโรงงานชำแหละเนื้อไก่อีก 27 โรงงาน ให้เร่งรัดการตรวจโรงงาน ซึ่ง อย. ซาอุดีอาระเบียแจ้งว่าพร้อมที่จะมาตรวจสอบ ส่วนเรื่องเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ
เช่น เนื้อวัว เนื้อแพะ เป็นต้น ก็มีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้น โดยซาอุดีอาระเบียมีความต้องการนำเข้า โดยเฉพาะเนื้อที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และมีความปลอดภัย ขณะนี้
 
กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างกรมปศุสัตว์กับ อย.ซาอุดีอาระเบีย
“การปรับแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อย.ซาอุดีอาระเบียดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถส่งออกไก่ทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นไก่ทั้งตัว ไก่แปรรูป
ไก่ปรุงสุก ไปยังซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไก่ไทยไปยังซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น ทำรายได้เข้าประเทศมากขึ้น” นายจุรินทร์กล่าว
 
 
 
ซาอุดิอาระเบีย ไฟเขียวไทย ” ส่งออกไก่ ” ได้แล้วทุกชิ้นส่วน
 
ข่าวดี อย.ซาอุดีอาระเบีย ไฟเขียว 11 โรงงานไก่ไทย สามารถ ส่งออกไก่ ไปซาอุดีอาระเบียได้แล้วทุกชิ้นส่วนเช่น ไก่แปรรูป ไก่สด ไก่ปรุงสุก ทุกด่านทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่ 11 ต.ค. นี้
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
ขณะนี้องค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (SFDA) หรือ อย.ซาอุดีอาระเบีย ได้แก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์
อนุญาตให้โรงงานไก่ไทย 11 โรงงาน สามารถส่งออกไก่สด ไก่แปรรูป ไก่ปรุงสุก เข้าประเทศซาอุดีอาระเบียได้อย่างครบถ้วน
ทุกด่านทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตนได้เดินทางไปยังซาอุดิอาระเบีย เมื่อช่วงปลายเดือนส.ค.2565
และได้หารือกับดร.ฮีชาม บิน ซาอัด อัล จาดฮี ประธาน อย.ซาอุดิอาระเบีย เพื่อแก้ไขปัญหาข้อติดขัดเรื่องการส่งออกชิ้นส่วนไก่จนได้ข้อสรุปและเป็นที่มาของการประกาศความชัดเจนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้
ก่อนหน้านี้ การผลักดันการส่งออกสินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ไปซาอุดีอาระเบีย ในปี 2562 SFDA ได้เดินทางมาตรวจสถานประกอบการทั้งโรงฆ่าสัตว์ปีกและโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกของไทย 11 แห่ง
เพื่อดำเนินการเปิดตลาดด้านสุขอนามัยสำหรับการดำเนินการนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เรียกร้องให้ซาอุดีอาระเบียยกเลิกมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกจากไทยตั้งแต่ปี 2552

Chickatron 20

 
ต่อมาในปี 2563 ซาอุดีอาระเบียได้ให้การยอมรับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.) เป็นหน่วยงานออกเครื่องหมายรับรองฮาลาลของประเทศไทย (Certification Body)
ทำให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ไม่ใช่มุสลิมมีหน่วยงานที่สามารถออกเครื่องหมายฮาลาลสำหรับการส่งออกสินค้าฮาลาลไปยังซาอุดีอาระเบียได้
ขณะเดียวกัน ไทยยังได้ยื่นรายชื่อโรงงานชำแหละเนื้อไก่อีก 27 โรงงาน ให้เร่งรัดการตรวจโรงงาน ซึ่ง อย. ซาอุดีอาระเบียแจ้งว่าพร้อมที่จะมาตรวจสอบ ส่วนเรื่องเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ
เช่น เนื้อวัว เนื้อแพะ เป็นต้น ก็มีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้น โดยซาอุดีอาระเบียมีความต้องการนำเข้า โดยเฉพาะเนื้อที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และมีความปลอดภัย ขณะนี้
กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างกรมปศุสัตว์กับ อย.ซาอุดีอาระเบีย
“การปรับแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ของ อย.ซาอุดีอาระเบียดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถส่งออกไก่ทุกชิ้นส่วน ไม่ว่าจะเป็นไก่ทั้งตัว ไก่แปรรูป
ไก่ปรุงสุก ไปยังซาอุดิอาระเบียได้เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกไก่ไทยไปยังซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น ทำรายได้เข้าประเทศมากขึ้น” นายจุรินทร์กล่าว
 
 
กกลูกไก่

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!