Menu Close

สภาวะความเครียด ในไก่ ออสโมติกซึ่ง ทำให้ ร่างกายสูญเสียน้ำ

ความเครียดออสโมติกซึ่งทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำ

สภาวะเครียด ในไก่ สภาวะเครียด

อัตราความสูญเสียของการเลี้ยงไก่โดยปล่อยให้หาอาหารตามธรรมชาติเองนั้น มีส่วนหนึ่งที่เนื่องมาจากความแปรปรวนของอากาศที่จะทำให้ไก่เกิดสภาวะเครียด เป็นเหตุให้ไก่ต้องปรับสภาพร่างกาย ตัวไหนปรับไม่ทันย่อมแสดงอาการป่วย ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ทำให้เกิดการติดเชื้อโรค และตายในที่สุด
สาเหตุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดภาวะเครียดกับไก่นั้นมีดังนี้
– อากาศร้อนจัดแล้วเปลี่ยนเป็นฝนตกทันที
– ลมกรรโชกรุนแรงตลอด
– การไล่จับไก่ที่อาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือของสัตว์ ชนิดอื่น
– ไก่ได้กินอาหารไม่เพียงพอ
– การทำวัคซีนไก่
– การนำไก่จากต่างถิ่นมาเลี้ยงรวมกัน
– เปลี่ยนอุปกรณ์การเลี้ยงไก่อย่างกระทันหัน
-ไก่ที่เริ่มแสดงอาการป่วย เป็นต้น
สภาวะเครียด ในไก่สามารถป้องกันได้โดยการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือพวกไวตามินรวมละลายน้ำให้ไก่ดื่มล่วงหน้าก่อนหรือในวันที่พบว่าไก่ได้เผชิญกับสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นแล้ว การใช้ยาป้องกันสภาวะเครียดจะส่งผลทำให้การเจริญเติบโตของไก่เป็นไปด้วยดี ไม่ชะงักงัน ซึ่งจะช่วยให้อัตราการเลี้ยงรอดสูงขึ้น และได้ไก่ที่มีคุณภาพดีด้วย
error: Content is protected !!