Menu Close

การให้ความร้อนเฉพาะจุด ของการผลิตสัตว์ปีก

การให้ความร้อนเฉพาะจุดซึ่งออกแบบมาสำหรับทุกขั้นตอนของการผลิตสัตว์ปีก

การให้ความร้อนเฉพาะจุด ของการผลิตสัตว์ปีก

MASTER CF 75 เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส 

       รุ่นใหม่ที่ออกแบบด้วยการออกแบบพิเศษเพื่อใช้ในกรง เครื่องมือนี้รวมอยู่ในรายการเครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับปศุสัตว์
เครื่องทำความร้อนเหล่านี้ทำงานด้วยก๊าซหุงต้ม / แก๊สธรรมชาติ 
ส่วนประกอบเครื่องทำความร้อนที่ทำจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมและตัวเรือนสแตนเลสซึ่งทนต่อการเกิดสนิมและความเสียหายทางกล นอกจากนี้ หน่วยทำความร้อนยังได้รับการปกป้องอย่างดีจากฝุ่นและสิ่งสกปรกบนตัวเครื่อง
 
* ข้อดีของ MASTER CF 75:
– การจุดระเบิดมีความน่าเชื่อถือมาก
– โครงสร้างแข็งแรง
– ใช้แก๊ส LPG หรือก๊าซธรรมชาติได้
-ใช้ไฟแสดงสถานะ
– เทอร์โมสแตดที่ป้องกันความร้อนสูงเกินไป
– เปิด (HEATER) ปิดเฉพาะพัดลม (3 ตำแหน่ง, ตัวเลือกเพิ่มเติม)
-Digital Controller (อุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้นและประหยัดแก๊ส)
– ประหยัดพลังงานมากขึ้น (4.6 กก. / วัน)
 

การให้ความร้อนเฉพาะจุด ของการผลิตสัตว์ปีก

MASTER CF 75 เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส 
รุ่นใหม่ที่ออกแบบด้วยการออกแบบพิเศษเพื่อใช้ในกรง เครื่องมือนี้รวมอยู่ในรายการเครื่องทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับปศุสัตว์
เครื่องทำความร้อนเหล่านี้ทำงานด้วยก๊าซหุงต้ม / แก๊สธรรมชาติ 
ส่วนประกอบเครื่องทำความร้อนที่ทำจากวัสดุคุณภาพเยี่ยมและตัวเรือนสแตนเลสซึ่งทนต่อการเกิดสนิมและความเสียหายทางกล นอกจากนี้ หน่วยทำความร้อนยังได้รับการปกป้องอย่างดีจากฝุ่นและสิ่งสกปรกบนตัวเครื่อง
 
* ข้อดีของ MASTER CF 75:
– การจุดระเบิดมีความน่าเชื่อถือมาก
– โครงสร้างแข็งแรง
– ใช้แก๊ส LPG หรือก๊าซธรรมชาติได้
-ใช้ไฟแสดงสถานะ
– เทอร์โมสแตดที่ป้องกันความร้อนสูงเกินไป
– เปิด (HEATER) ปิดเฉพาะพัดลม (3 ตำแหน่ง, ตัวเลือกเพิ่มเติม)
-Digital Controller (อุณหภูมิที่แม่นยำยิ่งขึ้นและประหยัดแก๊ส)
– ประหยัดพลังงานมากขึ้น (4.6 กก. / วัน)
 
กกลูกไก่

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

 

TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม

temp climate controller

Temp Climate Controller 

จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 

 
 

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Temp controller จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย

 
TEMP Controller หรือ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่รับค่าสัญญาณจากเซนเซอร์อุณหภูมิ แล้วส่งข้อมูลที่วัดค่าได้ไปประมวลผลแสดงผลที่หน้าจอ พร้อมทั้งส่งเอาท์พุตออกไปควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น การปรับค่าอุณหภูมิของ Heater ให้เพิ่มขึ้น การสั่ง เปิด ปิด พัดลม ในโรงเลี้ยง และการสั่ง เปิดปิด ปั้มน้ำ ในฟาร์ม
temp climate controller
Temp Climate Controller 
จะช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยง โดย Temp Controller ของเรา ถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรือนระบบปิด (EVAP) ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลผลิตดีมีคุณภาพมากขึ้นทั้งยังสามารถปรับแต่งโหมดการทำงานของตัวเครื่องให้เหมาะสมกับการเลี้ยงอีกทั้งยังมีระบบจัดการข้อมูลการเลี้ยง 
 
 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการเลี้ยง และนำไปต่อยอดธุรกิจ ให้การเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบโจทย์ทั้งผู้เลี้ยงหน้าใหม่ที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเลี้ยง และผู้เลี้ยงหน้าเก่า  ที่ต้องการยกระดับการเลี้ยงให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 

ดูข้อมูล เครื่อง กกไก่ เพิ่มเติม >> Products 

ติดตามเพจ เพิ่มเติม >> FACEBOOK

error: Content is protected !!